Skip to content

Disclaimer

 

Disclaimer

De informatie gepubliceerd op deze website wordt verstrekt door Kerridge Commercial Systems Limited. Wij kunnen volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid niet garanderen, noch van de resultaten van het gebruiken van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zijn Kerridge Commercial Systems, haar verbonden ondernemingen of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk jegens u of iemand anders voor beslissingen of voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of soortgelijke schade, verlies van inkomsten, winst of gegevens, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niets in deze disclaimer sluit de aansprakelijkheid van Kerridge Commercial Systems Limited uit of beperkt deze voor enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijke wetgeving.

Kerridge Commercial Systems kan de inhoud van de gepubliceerde informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Geen enkel deel van de publicatie mag worden geproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem vertaal in een andere taal of computertaal, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgande schriftelijke toestemming van Kerridge Commercial Systems Limited.

© 2017 Kerridge Commercial Systems Limited alle rechten voorbehouden

 

Kerridge CS aanwezig op Installatie Vakbeurs

Read more.

Wij nodigen u uit om langs te komen in Hardenberg op de Installatie Vakbeurs. Deze vind plaats van 10-12 september.