Skip to content

QlikSense Order 2 Cash dasboard

Het Wholesale Order 2 Cash dashboard is ontwikkeld op basis van de marge killers die door Walther Ploos van Amstel, worden benoemd. Walther Ploos van Amstel, bedrijfseconoom, benoemd tien duidelijke oorzaken die voor te hoge logistieke kosten zorgen en daarmee de marges in gevaar brengen. Krijg je greep op deze margekillers, dan krijg je meer ‘perfecte orders’, minder faalkosten en meer tevreden klanten, zegt Walther Ploos van Amstel.

Walther Ploos van Amstel is een Nederlands bedrijfseconoom, logistiek adviseur en hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie.


De perfecte order

Het uiteindelijke doel van het Wholesale Order 2 Cash dashboard is om te komen tot een perfecte order. Het motto daarbij is simpel: OTIFNENC. Dat staat voor On Time – In Full – No Error – No Contact. Elke niet perfecte order leidt tot faalkosten en een mogelijk ontevreden klant.

Uit een project van Walther Ploos van Amstel bij een internationale groothandel is na een eerste meting gebleken dat het percentage perfecte orders dichtbij de 20 procent bleek te liggen. Met bijna 8 van de 10 orders was er wel iets misgegaan, bij enkele belangrijke klanten was zelfs geen enkele order helemaal goed gegaan. De “faalkosten” die hiermee gepaard gingen waren meer dan 5 procent van de omzet.

Tien margekillers

Er zijn tien duidelijke oorzaken die leiden tot een lage OTIFNENC en hoge faalkosten. Krijg je greep op deze marge killers, dan krijg je meer perfecte orders, minder faalkosten en meer tevreden klanten. Het Wholesale Order 2 Cash dashboard brengt deze margekillers helder voor je in beeld. Achter elk van deze marge killers zit overigens weer een wereld aan oorzaken en gevolgen die de moeite waard zijn om te analyseren.

Door de zeer dynamische interactie met de kerngetallen krijg je inzicht in de resultaatsperformance van het betalingsgedrag, de retouren, het proces van order tot betaling, leverbetrouwbaarheid en uiteindelijk de perfecte order.

Order2cash dashboard


Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de slecht betalende debiteuren?
 • Is er een relatie tussen het factuurbedrag en de betalingstermijn
 • Welke debiteur en/of productgroep zorgt voor de meeste retouren?
 • Wat is het gemiddeld aantal dagen van order tot betaling, levering en/of facturatie?
 • Hoe is de leverbetrouwbaarheid per debiteur en product?
 • Wat is het percentage perfecte orders?

Je krijgt inzicht in onder andere:

 • Betalingsgedrag
 • Retouren
 • Order tot betaling
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Perfecte order
 

ERP software voor je handelsbedrijf

Handelssoftware

Alle modules binnen ons ERP systeem zijn ontwikkeld voor de handel en ondersteunen je bij jouw belangrijkste taken als inkoopmanagement, voorraadbeheer, verkoop en service.

Regionale Websites:
Nederland | België | Zuid Afrika | Kenia | VK, Hoofdkantoor | Ierland | VS en Canada | Australië